top of page

Our Products

เรามีสินค้า บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง โดยเฉพาะเพื่อการส่งออก ที่รองรับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

AQP_Supply Chain Chart.jpg
Anchor 9
Anchor 1
Supply Chain Chart-01.jpg
Supply Chain Chart-02.jpg
Supply Chain Chart-03.jpg
Supply Chain Chart-04.jpg
Supply Chain Chart-05.jpg
Supply Chain Chart-06.jpg
Supply Chain Chart-07.jpg
Supply Chain Chart-08.jpg

1. Offset Box (กล่องออฟเซ็ต)
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสัน และใช้วัสดุที่สวยงามสวยงาม

     1) เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้น่าซื้อ น่าใช้งาน หรือ น่าเก็บสะสม

     2) ใช้อธิบายรายละเอียดของตัวสินค้า เช่น วิธีใช้งาน ข้อควรระวัง

     3) ใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ เพื่อการจัดการ เช่น การใส่ Barcode หรือ วันที่ผลิต

ลักษณะงาน Offset Box จึงต้องมีการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และลงรายละเอียดได้มาก

ข้อจำกัด ป้องกันแรงกระแทกจากการขนส่งได้ไม่มากนัก

2. Sticker & Label (สติกเกอร์ , ฉลากพิมพ์แยก)

เป็นตัวเสริม เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของสินค้า หรือเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น

     1) เพื่อการปิดฝากล่องให้แน่นหนายิ่งขึ้น หรือเพื่อเป็นตัวชี้ ให้รู้ว่ากล่องมีการเปิดใช้งานแล้ว

     2) เป็นการทำสัญลักษณ์ เพื่อบริหารจัดการ หรือสื่อสารบางอย่างให้กับลูกค้า

ข้อจำกัด มีแนวโน้ม ว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง หากไม่พิจรณาควบคู่กับแผนการตลาด

3. Carton Box (กล่องกระดาษลูกฟูก)

เป็นบรรจุภัณฑ์หลัก ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการค้าขายอย่างเสร็จสมบูรณ์ในปริมณมาก วัดประสิทธิภาพได้โดย

     1) ภายในกล่องจะต้องใส่สินค้า ให้ได้มากชิ้นที่สุด

     2) วัสดุของตัวกล่อง ต้องไม่ต่ำ หรือสูงจนเกินไป จะสิ้นเปลืองต้นทุน

     3) ราคาต้องถูก หรือ เหมาะสมสอดคล้องกับความแข็งแรงของเนื้อกระดาษ

ข้อจำกัด มีข้อจำกัดเรื่องความสวยงาม

4. Cushion (วัสดุกันกระแทก)

เป็นสิ่งที่ป้องกันการเสียหายของตัวสินค้า ที่เกิดจากการกระแทกในทุกกรณี ตลอดการขนส่ง ลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น

     1) เติมเต็มช่องว่างภายในกล่อง ไม่ให้สินค้าขยับระหว่างการส่ง

     2) ห่อ หรือพันตัวสินค้าไม่ให้เกิดการชนระหว่างสินค้า

     3) กั้นแบ่งช่อง ให้เป็นสัดส่วน ให้ได้จำนวนมากชิ้น อย่างเป็นระเบียบ

ข้อจำกัด วัสดุกันกระแทก มีความหลากหลายมาก และหากประยุกต์ใช้ไม่เหมาะสม

จะทำให้เปลืองต้นทุน หรืออาจจะไม่ช่วยป้องกันการกันกระแทกได้เลย

 

 

5. Secured Seal (เทปปิดกล่อง)

เทปปิดกล่อง ณปัจจุบัน มีหลากหลายฟังก์ชั่นเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่ม Customer Experience เช่น

สามารถช่วยเรื่องการตลาด เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี สามารถโฆษณาชื่อแบรนด์ได้

และเทปบางชนิดสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีเคยการลอกเปิดใช้งานแล้วหรือไม่

ข้อจำกัด  กรณีสั่งผลิตใหม่ จะมีจำนวนขั้นต่ำ และตัวเทปจะมีอายุการเก็บที่สั้น ประมาณ 6 - 12 เดือน

6. Big Box & Paper Pallet (พาเลทกระดาษ และกล่องใหญ่)

ใช้ในกรณี ต้องการส่งสินค้าจำนวนมากโดยต้องใช้รถโฟลค์ลิฟต์ขนย้ายอย่างเป็นระเบียบ

เหมาะสมในกรณีขนส่งสินค้ามีมูลค่า หรือมีการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ด้วยวิธีนี้จะทำให้ขั้นตอนการส่งออกสะดวกรวดเร็ว และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัด  ตัวกล่องและพาเลทมีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่ในการขนส่ง และจัดเก็บ

 

 

7. Air Dunnage Bag (ถุงลม แอร์แบ็ค ดันเนจ)

ใช้ภายในรถขนส่งหรือในตู้คอนเทนเนอร์

สามารถใช้เติมเต็มช่องว่าง หรือ ใช้ยึดสินค้าไม่ให้เลื่อน หรือ ดันตัวสินค้าไม่ให้ล้ม

 โดยเฉพาะกรณี ขนส่งกล่อง Offset ที่ใส่สินค้ามูลค่าสูง ควรต้องใช้ Air Bag Dunnage กันความเสียหายด้วยทุกครั้ง

ข้อจำกัด  ทีมงานหน้างานโหลดสินค้า ต้องประยุกต์ใช้ตามลักษณะของสินค้าที่จะขึ้นรถ (หรือ ตู้คอนเทนเนอร์)

 

 

8. Accessories (อุปกรณ์เสริมต่างๆ)

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแพกกิ้ง จะช่วยป้องกันให้ตัวสินค้ามีความปลอดภัย

หรือปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ฟิลม์ยืดพันพาเลท,

กระดาษแข็งกันกระแทกเข้ามุม (Corner Guard) , เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต แบบพกพา

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
bottom of page