เครื่องตัดกล่องจำนวนตามต้องการ

Box On Demand Machine ''Panotech''

จำหน่ายเครื่องตัดกล่อง Box on Demand และกระดาษลูกฟูก

แบบยาวต่อเนื่อง (FanFold) เหมาะสำหรับองค์กรที่
・มีการใช้งานกล่องลูกฟูกหลายโมเดลหรือหลายขนาด
・มีการใช้งานกล่องลูกฟูกอย่างเร่งด่วนอยู่เสมอ
・มีการใช้งานกล่องลูกฟูกขนาดพิเศษ เช่น กล่องฝาครอบยาว 4 เมตร
・ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Warehouse Last Mile Delivery Management
・ต้องการลดต้นทุนด้าน Logistic Transportation
・เหมาะสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมประเภทผู้ผลิตและส่งออกงานเฟอร์นิเจอร์

   ผู้ผลิตและส่งออกชิ้นงานเหล็ก อลูมิเนียม ชิ้นใหญ่หรือขนาดยาวพิเศษ
・บริษัท E-Commerce ที่มีการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ และหลากหลายโมเดล

การบริการ
・มี Reference ลูกค้าระดับ Top 5 ของโลก
・มี Case Study สิเคราะห์การคืนทุนเครื่องจักรในหลายเคส
・บริการจำลองคำนวนต้นทุนและจุดคุ้มทุนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   (กรณีหน้างานเหมาะสมในการใช้งาน จะสามารถ ROI ภายใน 3-4 ปี)

ขอใบเสนอราคาสินค้า

© 2020 by All Quality Packaging Co.,Ltd.

Address : Nava Nakorn Industrial Zone, Pathumtani, THAILAND

Tel : +66(0)2 909 0081-3